THERMRAD SUPER-8 PLATÅ

  • Combineert design met installatiegemak

  • Luxe radiator met 8 aansluitingen

Köp nu

THERMRAD SUPER-8 PLATÅ

Thermrad Super-8 Plateau är designad med ett snyggt hölje och en platt front.Precis som Super-8 Compact har Plateau-designen många tillämpningsmöjligheter. Utrustad med
så många som 8 röranslutningar, kan elementet användas i praktiskt taget alla situationer.
Bottenanslutningarna erbjuder optimalt enkel installation och ser även till att centralvärmerören är
anslutna nästan utom synhåll. Super-8 elementen passar väl för nyinstallationer, men kommer
också till sin rätt vid utvidgning eller utbyte av befintliga element, på grund av de många
anslutningsmöjligheterna.Varje element levereras komplett med de praktiska klickkonsolerna för snabb, säker och osynlig
väggmontering.
Plateau-elementen har en fast merkostnad i förhållande till de vanliga Super-8-elementen, men
inga extra installationskostnader tillkommer.

Tekniska specifikationer och värmeeffekt, Super-8 Plateau

Är du en konsument:

Är du en installatör:

Alla panelradiatorer