Skip to main content

Privacyreglement

 Privacyverklaring

Persoonsgegevens

Wij vinden het belangrijk dat het voor iedereen duidelijk is hoe wij met persoonsgegevens omgaan, zodat je erop kunt vertrouwen dat jouw gegevens bij ons in goede handen zijn. In dit reglement hebben wij op een rijtje gezet hoe wij daarmee omgaan.

Vragen? Vul het contactformulier in

Onderwerpen

Wij nemen de bescherming van je data serieus
Gebruik van de website
Verwerking van persoonsgegevens
Je rechten
Toegang tot informatie

Wij nemen de bescherming van je data serieus

De Thermrad-website is eigendom van en wordt beheerd door Solar Group (hieronder “Solar” genoemd).

Solar neemt de bescherming van data, waaronder persoonsgegevens, serieus. Solar is verantwoordelijk voor de specifieke en legitieme doeleinden van en de middelen voor het verwerken van data, waaronder persoonsgegevens, en is verplicht om je gegevens te beschermen.

We verwerken persoonsgegevens en hebben daarom dit privacybeleid opgesteld, waarin we uitleggen hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Daarnaast is Solar verplicht om ervoor te zorgen dat de verwerking van je persoonsgegevens plaatsvindt overeenkomstig Verordening nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

Wanneer je onze website bezoekt, accepteer je de inhoud van dit privacybeleid en alle documenten die in het beleid vermeld worden. Dit privacybeleid definieert hoe we met alle verzamelde persoonsgegevens omgaan. Als je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, vragen we je om geen gebruik te maken van onze website.

Daarnaast worden in het privacybeleid de veiligheidsmaatregelen beschreven die we getroffen hebben om jouw persoonsgegevens, je recht tot toegang, aanpassing of verwijdering van persoonsgegevens en je recht om een klacht neer te leggen bij de Autoriteit Persoonsgegevens te beschermen. Ook toetsen we continu hoe hoog het risico is dat je rechten nadelig beïnvloed worden door onze manier van dataverwerking.

Gebruik van de website

Eigendomsrechten

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Solar Group (hieronder “Solar” genoemd).

Gebruikerslicentie

Wanneer je onze website gebruikt, nodigen wij je uit om rond te kijken. Solar geeft je toestemming om deze website te bekijken en het materiaal hierop uit te printen en te downloaden voor eigen gebruik, mits je de algemene voorwaarden in onze beleidslijnen onvoorwaardelijk aanvaardt en je alle geboden en verboden in verband met auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten in acht neemt. Je mag echter de inhoud van deze website, waaronder tekst, afbeeldingen, audio en video’s, niet kopiëren, vermenigvuldigen, uploaden, doorsturen of verspreiden voor openbare en commerciële doeleinden zonder toestemming van Solar. De inhoud van deze website mag niet worden geplaatst in de frames van websites van derden (verbod op framing).

Intellectuele eigendomsrechten

De tekst, lay-out, illustraties, databases en andere onderdelen van deze website, waaronder de website zelf, zijn beschermd door het auteursrecht en door de rechten van de producent van deze database. Bepaalde namen, merken en logo’s op deze website zijn beschermde handelsmerken.

Niets op deze website kan geïnterpreteerd worden als een licentierechten of een ander recht om een handelsmerk op deze website te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Solar of een derde partij die eigenaar is van de merken op deze website. Het is niet toegestaan om deze website, onderdelen of beschermde elementen daarvan te kopiëren, verwerken, vertalen, wijzigen of te gebruiken, in welke vorm en op welke manier dan ook.

Verwerking van persoonsgegevens

Deze soorten persoonsgegevens verwerken we:

Persoonsgegevens omvatten alle soorten informatie die gebruikt kan worden om een persoon te identificeren, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, voor- en achternaam, leeftijd, geslacht, privéadres of ander fysiek adres, mobiel telefoonnummer, e-mailadres of andere contactgegevens, ongeacht of deze gegevens gerelateerd zijn aan de privéwoning of werkplek van een persoon.

We verwerken je data om onze service te verbeteren en de kwaliteit van onze producten en diensten en van ons contact met je te waarborgen.

In sommige gevallen moeten we je data samenvoegen met de data die we ontvangen van andere beheerders, zoals sociale media. Als deze samenvoeging je identiteit of privé- of gevoelige informatie kan onthullen, zullen we je toestemming vragen om deze data te verwerken.

Voordat we data gaan samenvoegen, beoordelen we of er een risico bestaat dat de verwerking een nadelige uitwerking heeft op de bescherming van je privacy. Als dit het geval is, stellen we je op de hoogte van de verwerking en de reden daartoe en vragen we om je toestemming voor verdere verwerking.

Automatische dataverzameling

Onze digitale oplossingen zijn gebaseerd op verschillende technologieën met als doel het waarborgen van de gebruiksvriendelijkheid en veiligheid. Deze technologieën kunnen automatisch data verzamelen om de best mogelijke oplossing te kunnen bieden, rechtstreeks of via een derde partij in onze naam. Voorbeelden hiervan zijn cookies en analyses van clickstreamdata. Zie hieronder.

Gebruik van cookies

Cookies, doel en relevantie.
Als we cookies plaatsen, zal je geïnformeerd worden over het gebruik en doel van het verzamelen van data door middel van cookies.

We vragen je toestemming

Voordat we cookies op je apparaat plaatsen, vragen we je toestemming. Noodzakelijke cookies om functies en instellingen goed te laten werken, kunnen echter geplaatst worden zonder je toestemming. Klik hier voor meer informatie over waar we cookies op onze website voor gebruiken en hoe je deze kunt verwijderen of weigeren.

Clickstreamdata

Bij alle bezoeken aan een digitale oplossing wordt informatie van je browser naar een server verzonden. We optimaliseren de digitale oplossingen via de analyse van deze data. Er worden in onze naam ook data verzameld door derden.

Er kunnen data verzameld worden ten aanzien van gedragingen, waaronder de browserversie en het besturingssysteem, ten behoeve van systeembeheer en interne marketing gerelateerde onderzoeken. Deze data omvatten statistische informatie over het gedrag van gebruikers wanneer zij gebruik maken van de digitale oplossingen.

Voorbeelden van data die verzameld en geanalyseerd worden:

 • datum en tijdstip van bezoek
 • de bezochte sites van de oplossing
 • IP-adres van de bezoeker
 • informatie over de gebruikte browser en het besturingssysteem
 • URL

Informatie die jij actief verstrekt

Naast de informatie die automatisch verzameld wordt, verwerken we ook de data die gebruikers ons actief hebben verstrekt.

Voorbeelden van data die actief verstrekt worden door gebruikers: e-mailadres, telefoonnummer, adres, geboortedatum, betalingsgegevens

Het kan ook gaan om informatie die je met ons deelt via sociale media, via deelname aan een wedstrijd of inschrijving voor een van onze nieuwsbrieven. Daarnaast kan het ook informatie zijn die ons toegestuurd wordt via vragen aan bijvoorbeeld Customer Service.

We verzamelen en bewaren je persoonsgegevens voor specifieke doeleinden

We verzamelen en bewaren je persoonsgegevens in verband met specifieke doeleinden of andere wettelijk geoorloofde bedrijfsgerelateerde doeleinden. Dit gebeurt als we de volgende handelingen verrichten: (niet-uitputtende lijst!)

 • De inhoud van digitale oplossingen aanpassen.
 • Mogelijk deelnemen aan digitale klantenquêtes, competities, loterijen, etc.
 • Een archief aanleggen van de geregistreerde producten en de bijhorende persoonsgegevens.
 • Je identiteit bevestigen tijdens uw communicatie met ons.
 • Met je uitdrukkelijke toestemming contact met je moeten kunnen opnemen via de contactgegevens die jij hebt doorgegeven, voor marketing-, verkoop-, commerciële en onderzoeksdoeleinden.

We verwerken alleen relevante persoonsgegevens

We verwerken alleen persoonsgegevens die relevant en toereikend zijn voor de specifieke doeleinden. De doeleinden bepalen welk soort persoonsgegevens relevant zijn voor ons. Hetzelfde geldt voor de hoeveelheid persoonsgegevens die we gebruiken. We gebruiken dus niet meer data dan we nodig hebben voor dat doeleinde.

Voor we je persoonsgegevens verwerken, onderzoeken we of het mogelijk is om de hoeveelheid data over jou zoveel mogelijk te beperken. We onderzoeken ook of het soort gegevens dat we gebruiken in een geanonimiseerde vorm gebruikt kan worden. We kunnen dit doen als het geen nadelige uitwerking heeft op onze verplichtingen of de service die we je bieden.

We verwijderen je persoonsgegevens wanneer die niet langer noodzakelijk zijn

We verwijderen je persoonsgegevens wanneer die niet langer noodzakelijk zijn voor het doeleinde waarvoor ze verzameld, verwerkt en bewaard zijn. Wanneer dit gebeurt, hangt af van het type informatie en de reden voor het bewaren.

We beschermen je persoonsgegevens en hebben interne regels met betrekking tot IT-veiligheid

We hebben interne regels opgesteld met betrekking tot informatiebeveiliging, die instructies en voorzorgsmaatregelen bevatten die jouw persoonsgegevens beschermen tegen verwijdering, verlies of wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking en onbevoegde toegang of kennis ervan.

We hebben procedures ingesteld om toegangsrechten te verlenen aan die medewerkers die gevoelige persoonsgegevens en gegevens met informatie over persoonlijke interesses en gewoontes verwerken. We controleren hun daadwerkelijke toegang door middel van registratie en toezicht. Om gegevensverlies tegen te gaan, maken we constant back-ups van de gegevens. We beschermen ook de vertrouwelijkheid en authenticiteit van je gegevens door middel van encryptie.

In het geval van een beveiligingslek, met als gevolg een hoog risico op discriminatie, identiteitsdiefstal, financiële verliezen, reputatieschade of andere noemenswaardige nadelen, zijn we verplicht om je zo snel mogelijk te informeren over het beveiligingslek.

We verwerken alleen noodzakelijke persoonsgegevens

We verzamelen, verwerken en bewaren alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om onze vastgelegde doelstellingen te bereiken. Daarnaast kan wettelijk bepaald zijn welke soorten data noodzakelijk zijn om verzameld en bewaard te worden voor onze bedrijfsactiviteiten. Het soort en de omvang van de verwerkte persoonsgegevens kan ook noodzakelijk zijn voor de nakoming van een overeenkomst of andere wettelijke verplichtingen. Om te voorkomen dat onbevoegde entiteiten toegang krijgen tot jouw persoonsgegevens, gebruiken we oplossingen die er automatisch voor zorgen dat de data alleen toegankelijk zijn voor relevante medewerkers. We hebben ook een ingebouwde beveiliging tegen een oneindig aantal mensen die toegang kunnen krijgen tot je data.

We controleren en updaten je persoonsgegevens

We controleren of de persoonsgegevens die we verwerken niet incorrect of misleidend zijn. We zorgen er ook voor dat we je persoonsgegevens constant updaten. Aangezien het voor onze service noodzakelijk is dat je gegevens juist en actueel zijn, vragen we je om ons op de hoogte te brengen van relevante wijzigingen in je gegevens. Je kunt de contactgegevens hierboven gebruiken om je wijzigingen door te geven.

We geven je persoonsgegevens niet door zonder jouw toestemming

Als we je persoonsgegevens doorgeven aan zakenpartners en beheerders, met andere woorden, voor marketingdoeleinden, vragen we je toestemming en informeren we je waarvoor de gegevens gebruikt worden. Je kunt op elk moment bezwaar maken tegen dit soort overdrachten. We vragen je toestemming niet als we wettelijk verplicht zijn om je persoonsgegevens door te geven, dat wil zeggen, als dit onderdeel is van onze rapportage aan de autoriteiten.

Je rechten

Je hebt recht op toegang tot je persoonsgegevens

Jij hebt op elk moment het recht om te weten welke data we over jou verwerken, waar deze vandaan komen en waar we ze voor gebruiken. Je kunt ook geïnformeerd worden over hoelang we je persoonsgegevens bewaren en wie je gegevens ontvangt, voor zover we gegevens doorgeven in Nederland en daarbuiten.

Op je verzoek kunnen we je informeren over de data die we over jou verwerken. Deze toegang kan echter beperkt worden doordat we rekening moeten houden met de privacyrechten van andere personen, handelsgeheimen en intellectuele eigendomsrechten.

Je kunt je rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen. Je vindt onze contactgegevens aan het begin van dit beleid. We proberen je verzoek zo snel mogelijk en niet langer dan één maand na ontvangst van je aanvraag in te willigen.

Je hebt het recht om incorrecte persoonsgegevens te laten corrigeren of verwijderen

Als je merkt dat de persoonsgegevens die we over jou verwerken niet correct zijn, heb je het recht om deze te laten corrigeren. Neem contact met ons op en stel ons op de hoogte van onjuistheden en hoe we deze kunnen corrigeren.

Wanneer je contact met ons opneemt met het verzoek om je persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen, zullen we onderzoeken of aan de voorwaarden voldaan is. Vervolgens zullen we zo snel mogelijk en niet langer dan één maand na de ontvangst van je aanvraag de informatie corrigeren of verwijderen.

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van je persoonsgegevens door ons

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van je persoonsgegevens door ons. Je kunt ook bezwaar maken tegen de overdracht van je gegevens door ons voor marketingdoeleinden. Stuur je bezwaar naar de contactgegevens bovenaan dit beleid. Als je bezwaar gerechtvaardigd is, zullen we ervoor zorgen dat de verwerking van je persoonsgegevens stopgezet wordt.

Als je bezwaar wilt maken tegen onze gegevensverwerking, zullen we nagaan of dit mogelijk is en je aanvraag zo snel mogelijk en niet langer dan één maand na ontvangst beantwoorden.

Toegang tot informatie

Vragen en opmerkingen met betrekking tot dit privacybeleid kunnen gesteld worden door onderstaand contactformulier in te vullen

Als je wilt weten welke informatie over jou bij ons geregistreerd staat, een kopie van de informatie wilt ontvangen of wilt dat we je informatie verwijderen of corrigeren, kan je ons ook bereiken via onderstaand contactformulier.

Als je niet tevreden bent met ons antwoord, kun je een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ in Den Haag. Telefoonnummer: 088-1805250. Of via het klachtenformulier op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Mei 2018

Alkmaar, Nederland

Contactformulier