Skip to main content

Prestatieverklaring (DoP)

  Prestatieverklaring (DoP)

Wat houdt ‘DoP’ precies in?

De prestatieverklaring vormt het bewijs dat het product, bij introductie op de markt en bij verdere distributie, voldoet aan de prestaties die voor de specifieke toepassing ervan worden verlangd.

De prestatieverklaring (Declaration of Performance, kortweg ‘DoP’) wordt digitaal of in papieren vorm bij de CE-markering aan de klant geleverd of op een website geplaatst.

De fabrikant of importeur legt in de DoP naast product- en adresgegevens, de prestaties van het bouwproduct vast en de daarbij behorende beoogde toepassing(en). Dit laatste is van groot belang bij de producentaansprakelijkheid.

Downloads

Horizontale radiatoren

Thermrad Compact-4 PlusDownload prestatieverklaring
Thermrad Super-8 CompactDownload prestatieverklaring
Thermrad Super-8 PlateauDownload prestatieverklaring
Thermrad Super-8 Compact RaamradiatorenDownload prestatieverklaring
Thermrad Super-8 Plateau RaamradiatorenDownload prestatieverklaring
Thermrad Super-8 Sani CoatDownload prestatieverklaring

Verticale radiatoren

Thermrad Vertical CompactDownload prestatieverklaring
Thermrad Vertical PlateauDownload prestatieverklaring
Thermrad Vertical Line PlateauDownload prestatieverklaring

Handdoekradiatoren

Prestatiekenmerken

  1. Mechanische weerstand en stabiliteit
  2. Brandveiligheid
  3. Hygiëne, gezondheid en milieu
  4. Veiligheid, toegankelijkheid bij gebruik
  5. Bescherming tegen geluidshinder
  6. Energiebesparing en warmtebehoud
  7. Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen

Essentiële criteria

De prestatie van het bouwproduct wordt bepaald op basis van de Europees geharmoniseerde testmethoden. Deze zijn opgenomen in de Europese normen en Europese technische specificaties. In een geharmoniseerde norm staan de kenmerken die van belang zijn voor de bepaling van de prestatie.

Met de prestatieverklaring is het mogelijk de prestatie van producten met eenzelfde toepassing onderling eenduidig met elkaar te vergelijken.