OVER THERMRAD – PRESTATIEVERKLARING (DOP)

Een Thermrad product voldoet aan de product prestatie eisen en biedt u een prestatieverklaring

Als gevolg van de Europese Verordening Bouwproducten is de toeleverende industrie (fabrikanten, importeurs en distributeurs) vanaf 1 juli 2013 verplicht om bij CE-gemarkeerde producten een prestatieverklaring mee te leveren. Deze verklaring wordt Declaration of Performance (DoP) genoemd. De DoP wordt opgesteld door de fabrikant en geeft informatie over de belangrijkste prestaties van het product en het beoogde gebruik ervan.

Wat houdt de prestatieverklaring (DoP) precies in

 

De prestatieverklaring vormt het bewijs dat het product, bij introductie op de markt en bij verdere distributie, voldoet aan de prestaties die voor de specifieke toepassing ervan worden verlangd. De prestatieverklaring (Declaration of Performance, kortweg ‘DoP’) wordt digitaal of in papieren vorm bij de CE-markering aan de klant geleverd of op een website geplaatst. De fabrikant of importeur legt in de DoP naast product- en adresgegevens, de prestaties van het bouwproduct vast en de daarbij behorende beoogde toepassing(en). Dit laatste is van groot belang bij de producentaansprakelijkheid.

 

De prestaties in de DoP hebben betrekking op de essentiële kenmerken die vallen onder de fundamentele eisen voor bouwwerken:

1. Mechanische weerstand en stabiliteit
2. Brandveiligheid
3. Hygiëne, gezondheid en milieu
4. Veiligheid, toegankelijkheid bij gebruik
5. Bescherming tegen geluidshinder
6. Energiebesparing en warmtebehoud
7. Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen

Kenmerken die van belang zijn voor de bepaling van de prestatie

De prestatie van het bouwproduct wordt bepaald op basis van de Europees geharmoniseerde testmethoden. Deze zijn opgenomen in de Europese normen en Europese technische specificaties. In een geharmoniseerde norm staan de kenmerken die van belang zijn voor de bepaling van de prestatie. Met de prestatieverklaring is het mogelijk de prestatie van producten met eenzelfde toepassing onderling eenduidig met elkaar te vergelijken.

Voor Thermrad radiatoren zijn de volgende prestatieverklaringen van kracht:

– Thermrad Super-8 Compact Prestatieverklating Thermrad S8 Compact
– Thermrad Super-8 Compact Raamradiatoren Prestatieverklating Thermrad S8 Compact Raamradiatoren
– Thermrad Super-8 Plateau Prestatieverklating Thermrad S8 Plateau
– Thermrad Super-8 Plateau Raamradiatoren Prestatieverklating Thermrad S8 Plateau Raamradiatoren
– Thermrad Super-8 Standaard verzinkt Prestatieverklaring Thermrad S8 Verzinkt
– Thermrad Vertical Compact Prestatieverklaring Thermrad Vertical Compact
– Thermrad Vertical Plateau Prestatieverklaring Thermrad Vertical Plateau
– Thermrad Vertical Line Plateau Prestatieverklaring Thermrad Vertical Line Plateau
– Thermrad Compact-4 Plus Prestatieverklaring Thermrad Compact-4 Plus
– Thermrad Basic-6 Prestatieverklaring Thermrad Basic-6