Vloerverwarming5

FLOOR VÄRMERÖR GOLV

  • Starkt i alla projekt

  • Extra smidigt rör

  • Passar bara för golvvärme

Köp nu

FLOOR VÄRMERÖR GOLV

Floor-röret är ett PE-RT 63-rör med 5 lager, tillverkat av Midi-Soft plast som gör det extra smidigt.

Om man börjar från utsidan av röret är det tillverkat enligt följande:

Tunt PE-RT lager
Bindningskikt
Syrebarriär
Bindningskikt
Tjockt PE-RT lager
Den maximala temperaturen för Floor-röret är 60°C vid ett maximalt tryck på 6 bar. Detta gör att röret endast är lämpligt för golvvärme.

Det mjölkvita röret kommer i diametrarna 16×2 och 20x2mm, på rullar med längder från 120 till 1,000 meter.

Är du en konsument:

Är du en installatör:

Alla rör