OVER THERMRAD – GARANTIE

Thermrad producten voldoen aan de beloofde eisen en geven u garantie op de kwaliteit
Thermrad waarborgt de levensduur van haar producten. De radiatoren en vloerverwarmingssystemen voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. U heeft, wanneer u een product bij ons heeft gekocht, de zekerheid dat wij uw service of garantieaanvraag correct zullen afhandelen.

Hoe lang is de garantietermijn
Radiatoren
Voor alle Thermrad paneel- en designradiatoren geldt een garantietermijn van 10 jaar.
Op de serie Thermrad Basic handdoekradiatoren is de garantie 5 jaar.

Vloerverwarming
Voor de stalen en composiet (kunststof) vloerverwarming verdelers geldt een garantieperiode van 10 jaar.
Op de appendages zoals de pomp, ventielen en koppelingen zijn de geldende fabrieksgaranties van toepassing met een garantietermijn van 2 jaar.
In combinatie met de vloerverwarming buizen, aansluitkoppelingen en montagesysteem, geldt op het complete assortiment een systeemgarantie van 10 jaar.

Waar wordt de garantie op toegepast
Deze garantie geldt voor fabricagefouten indien de radiator onder normale omstandigheden in een verwarmingssysteem met warm water wordt toegepast. Gebreken door installatiefouten, onbehoedzaam gebruik en transport- / behandelingsschade vallen buiten de garantiebepalingen.

Zijn er afwijkende garantiebepalingen
Omdat roest/corrosie veelal ontstaat door onjuist gebruik en/of beschadiging aan de radiator, geldt hiervoor een afwijkende garantieregeling.
In verband met een verhoogde kans op corrosievorming dienen de radiatoren minimaal 1,5 meter vanaf de “natte cel” (doucheruimte) geplaatst te worden.

Uitsluitingen op de vloerverwarming garanties

 • Indien de schade is ontstaan door het niet juist opvolgen van de montage-aanwijzingen, onoordeelkundige behandeling, reparatie door derden of toepassing van andere materialen. Geplaatste reparatiekoppelingen vallen buiten de garantie.
 • Indien chemicaliën en/of andere toevoegingen in het CV-water gebruikt worden, anders dan na schriftelijk akkoord.
 • Aansprakelijkheid voor producten-, bedrijfs- en/of stagnatieschade en andere vermogensschade.
 • Schade aan goederen en/of bezittingen van derden zijn uitgesloten
  Garantie bij de aankoop van Thermrad producten
 • 10 jaar garantie op paneel- en designradiatoren, en stalen en composiet vloerverwarming verdelers
 • 5 jaar garantie op basic handdoekradiatoren
 • Op de appendages voor de vloerverwarming 2 jaar garantie
 • Geldt voor fabricagefouten
 • Gebreken door installatiefouten, onbehoedzaam transport vallen buiten de garantiebepalingen
 • Afwijkende garantieregeling voor roest/corrosie